logo
Algoritma Programlama ve Veri Yapılarına Giriş
Program
Son test Değerlendirme Formu

Algoritma Programlama ve Veri Yapılarına Giriş

1675
97
104.8K Katılımcı
19:09:18

KATILIM SERTİFİKALI

 • Açıklama

 • SSS

 • Yorumlar (0)

Açıklama

 • Bu dersin temel amacı algoritma, programlama ve veri yapıları üst başlıkları altında temel kavramların ve konuyla ilişkili kavramların öğrenenlere aktarılmasıdır.
 • Kurs kapsamında algoritma tasarlama becerisinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda, temel programla bileşenleri ile temel seviyede kodlama ve algoritma geliştirme yeteneğinin desteklenmesi amaçlanmıştır.
 • İyi algoritmalar yazmanın veri organizasyonu ile olan ilişkisini ortaya çıkarmak ve verilerin bellek üzerindeki organizasyonu, verinin saklanma şekillerini ve veriye hızlı bir şekilde erişimin önemini ortaya çıkarmak üzere temel veri yapılarının öğrenenlere aktarılması amaçlanmıştır.
       Bu eğitim kapsamında üç temel düzeyde üç ana başlık dikkate alınmıştır. Bunlar;
 • Algoritma Tasarımı, Temel Programlama, Veri Yapılarıdır.
 • Algoritma Tasarımı bölümünde algoritma, akış şemaları, kaba kod, algoritma türleri ve algoritma performansının değerlendirilmesi konuları dikkate alınmıştır. Günlük yaşamdaki pek çok problem, akış şemaları ile ifade edilerek algoritma ekseninde değerlendirilmiştir.
 • Temel programlama eğitimi bölümünde programlamaya giriş yapılarak, farklı programlama dilleri değerlendirilmiş ve daha sonra değişkenler, operatörler, sabitler, koşul ifadeleri, çevrimler, diziler, listeler, metotlar gibi temel programlama bileşenleri uygulamalarla ele alınmıştır. Pek çok programlama dili için ortak kabul edilebilecek bu yapılar programlama temellerinin gelişmesine katkı sunacak şekilde organize edilmiştir.
 • Temel veri yapıları üst başlığı altında doğrusal ve doğrusal olmayan veri yapıları incelenmiştir. Bu kapsamda, yığın, kuyruk, bağlı liste, ağaç ve çizge veri yapıları uygulamalar ile desteklenerek incelenmiştir. Veri yapıları üzerinde ekleme, silme, dolaşma, eleman bulma gibi yönetimsel fonksiyonların kodlanması gerçekleştirilmiştir.
 • Programlamaya yeni başlayanlar
 • Bilişim sektöründe çalışmak isteyenler
 • Bilgi teknolojileri alanında kariyer yapmak isteyenler.
 • Bilgisayar okur-yazarlığı
 • Algoritma geliştirebilir,
 • Temel programlama bileşenlerini kullanabilir,
 • Temel veri yapılarını açıklayıp; kodlayabilir.

Eğitime başlamak için lütfen giriş yapınız.

 • Eğitmenler

 • Koordinatörler