logo
Algoritma Tasarımı
Program
Son test Değerlendirme Formu

Algoritma Tasarımı

361
69
65.5K Katılımcı
15:23:37

KATILIM SERTİFİKALI

 • Açıklama

 • SSS

 • Yorumlar (0)

Açıklama

 • Eğitimin temel amacı öğrencilere algoritma tasarlama yeteneğini kazandırmak ve bu süreci C# dilini öğrenerek geliştirmektir.
 • Eğitim boyunca bazı temel algoritmaları kodlamak üzere C# dilini kullanılmıştır. Algoritmaların tasarımı konusundaki aktiviteler Microsoft Visual Studio programı ile konsol uygulamaları üzerinde gerçekleştirilmiştir. Eğitime çalışma ortamı ve algoritmanın temelleri ile başlanıp, temel programlama bileşenleri öncelikle ele alınmıştır. Matematiksel pek çok ifadenin çözümü için çok sayıda uygulama yazılmış, irdelenmiş ve kodlanmıştır.
 • Temel algoritma becerisi üzerine nesne yönelimli programlama, generic ifadeler ve koleksiyonlar gibi ileri düzey programlama bileşenleri eklenmiştir. İlişkisel verilerin organizasyonu sağlamak ve veri tabanı destekli uygulamalar geliştirebilmek amacıyla ADO.NET teknolojisi ile desteklenen örnek bir proje gerçekleştirilmiştir. Bir sonraki adımda dile entegre sorgular üzerine çalışmalar yapılıp, verilerin organizasyonu, filtrelenmesi, sıralanması ve gruplanması gibi temel işlemlerin veri kaynağından bağımsız olarak gerçekleştirilmesi sağlanmış ve çok sayıda uygulama sunulmuştur.
 • Programlamaya yeni başlayanlar
 • Algoritma ve yazılım geliştirmek isteyenler
 • Bilgisayar okur-yazarlığı
 • Temel matematik becerisi
 • Temel algoritma tasarlama yeteneğine sahip olur.
 • C# dilini kullanma yeteneği kazanır.
 • Nesne yönelimli programlamayı öğrenir.
 • ADO.NET mimarisini öğrenir.
 • İleri düzey programlama bileşenlerini öğrenir.
 • Bağımsız proje geliştirme yeteneğine sahip olur.

Eğitime başlamak için lütfen giriş yapınız.

 • Eğitmenler

 • Koordinatörler