Algoritma ve Veri Yapıları İleri Seviye

Eğitime başlamak için lütfen giriş yapınız

4.020
Algoritma ve Veri Yapıları İleri Seviye eğitimini izlemeden önce "Algoritma, Programlama ve Veri Yapılarına Giriş" eğitimini almanız önerilir.
Veri yapıları ve algoritma dersinin temel amacı bilgisayar bilimlerinde yaygın olarak kullanılan doğrusal ve doğrusal olmayan veri yapılarının incelenmesi ve uygulanmasıdır. İlaveten, yaygın olarak kullanılan veri yapılarıyla birlikte ilişkili algoritmalar da eğitim kapsamında incelenmektedir.
 • Eğitimde ilk bölümde kullanılan programlama ortamı, geliştirme ortamının tanıtılması, ilgili yazılımların yüklenmesi ve teknik detaylara yer verilmektedir,
 • İkinci bölümde en temel veri yapısı olan Dizi konusu mercek altına alınarak; ekleme, silme, arama gibi yönetimsel fonksiyonların deneysel analizi yapılmaktadır. ,
 • Devamında çalışma zamanı ve zaman karmaşıklığı konusu incelenir. Algoritma analizi kapsamında asimptotik notasyonlar örnekler ile ele alınır,
 • Algoritma analizini pekiştirmek ve gerçek örnekler üzerinde analiz yapmak üzere sıralama algoritmaları bir sonraki adımda incelenir,
 • Devamında Generic programlama, listeler, bağlı listeler, çift-yönlü bağlı listeler, çevrimli-bağlı listeler, yığınlar, kuyruklar, öncelikli kuyruklar gibi yaygın olarak kullanılan temel doğrusal veri yapıları incelenir,
 • Takip eden bölümde, hash tabloları, sözlükler, setler, ağaçlar, graflar gibi doğrusal olmayan veri yapıları incelenir, kodlanır ve ilgili algoritmaların özellikleri açıklanır,
 • Eğitim sonunda bilgisayar bilimleri açısından yaygın olarak kullanılan doğrusal ve doğrusal olmayan veri yapılarının incelenmesi tamamlanır, algoritma analizleri gerçekleştirilir ve ilgili kodlamalar yapılır.
 • Bilgisayar ve yazılım mühendisliğine yeni başlayanlar,
 • Bilgisayar mühendisliği veya Yazılım mühendisliği lisans bölümü öğrencileri,
 • Programlama becerisini geliştirmek isteyenler,
 • Bilgi teknolojileri alanında kariyer yapmak isteyenler.
 • Temel algoritma geliştirme,
 • Temel programlama.
 • Algoritma geliştirebilir,
 • Doğrusal ve doğrusal olmayan veri yapılarını uygulayabilir,
 • Özgün algoritma ve veri yapısı önerileri yapabilir,
 • Yaygın olarak kullanılan veri yapılarının davranışlarını açıklayabilir,
 • Algoritma analizi gerçekleştirebilir.
 • 1.Giriş

  6
 • 1.1_Algoritma ve Veri Vapıları İleri Seviye

 • 1.2_Programlama Dilleri

 • 1.3_Veri Yapısı

 • 1.4_Veri Tipleri

 • 1.5_Veri Organizasyonu

 • 1.6_Soyut Veri Türü

 • 2.Algoritma Analizi ve Asimptotik Notasyonlar

  13
 • 2.1_Algoritma

 • 2.2_Zaman Karmaşıklığı

 • 2.3_Çalışma Zamanı

 • 2.4_Çalışma Zamanı Analizi

 • 2.5_Big O Notasyonu

 • 2.6_Big O Nostasyonu Uygulamaları

 • 2.7_Asimptotik Notasyonlar

 • 2.8_Kod Üzerinde Asimptotik Analiz

 • 2.9_Rekürsif İfadeler

 • 2.10_Yerine Koyma Metodu

 • 2.11_İterasyon Metodu

 • 2.12_Ana Metot

 • 2.13_Ana Metot Uygulamaları

 • 3.Dizi ve Koleksiyonlar

  14
 • 3.1_Dizilere Genel Bakış

 • 3.2_Proje Şablonu

 • 3.3_Dizi ve Koleksiyonlar

 • 3.4_Koleksiyonların Ortak Özellikleri

 • 3.5_Generic Dizi Sınıfı

 • 3.6_Generic Dizi Ekleme İşlevi

 • 3.7_Generic Dizi Boyut Arttırma İşlevi

 • 3.8_Generic Dizi Silme İşlevi

 • 3.9_Generic Dizi Boyut Azaltma İşlevi

 • 3.10_Generic Dizi GetEnumerator Uygulaması

 • 3.11_Generic Dizi Yapılandırıcılar

 • 3.12_Generic Dizi Büyüme ve Küçülme

 • 3.13_Generic Dizi ICloneable Uygulaması

 • 3.14_Generic Dizi ve Koleksiyon Notları

 • 4.Bağlı Listeler (Linked List)

  23
 • 4.1_Bağlı Liste

 • 4.2_Tek Yönlü Bağlı Liste Düğümü

 • 4.3_Tek Yönlü Bağlı Listedfe AddFirst İşlevi

 • 4.4_Tek Yönlü Bağlı Listede AddLast İşlevi

 • 4.5_Tek Yönlü Bağlı Listede AddAfter İşlevi

 • 4.6_IEnumerable Interface

 • 4.7_Tek Yönlü Bağlı Listesi için IEnumerable Uygulaması

 • 4.8_Tek Yönlü Bağlı Listede IEnumerable Arayüzü ile Yapılandırıcı Metot Tasarımı

 • 4.9_LINQ ile Veri Yapıları

 • 4.10_Tek Yönlü Bağlı Listede RemoveFirst İşlevi

 • 4.11_Tek Yönlü Bağlı Listede RemoveLast İşlevi

 • 4.12_Tek Yönlü Bağlı Listede Remove İşlevi

 • 4.13_Çift Yönlü Bağlı Liste Düğüm Tasarımı

 • 4.14_Çift Yönlü Bağlı Liste

 • 4.15_Çift Yönlü Bağlı Listede AddFirst İşlevi

 • 4.16_Çift Yönlü Bağlı Listede AddLast İşlevi

 • 4.17_Çift Yönlü Bağlı Listede AddAfter İşlevi

 • 4.18_Çift Yönlü Bağlı Listede AddBefore İşlevi

 • 4.19_Çift Yönlü Bağlı Listede GetEnumerator Uygulaması

 • 4.20_Çift Yönlü Bağlı Listede IEnumerable ile Yapılandırıcı Metot Tasarımı

 • 4.21_Çift Yönlü Bağlı Listede RemoveFirst İşlevi

 • 4.22_Çift Yönlü Bağlı Listede RemoveLast İşlevi

 • 4.23_Çift Yönlü Bağlı Listede Remove İşlevi

 • 5.Yığın

  6
 • 5.1_Yığın

 • 5.2_Yığın Uygulaması

 • 5.3_Dizi ile Yığın Uygulaması

 • 5.4_Bağlı Liste ile Yığın Uygulaması

 • 5.5_Uygulama

 • 5.6_Yığın ile PostFix İfadesi

 • 6.Kuyruk

  5
 • 6.1_Kuyruk

 • 6.2_Kuyruk Uygulaması

 • 6.3_Dizi ile Kuyruk Uygulaması

 • 6.4_Bağlı Liste ile Kuyruk Uygulaması

 • 6.5_Kuyruk Uygulaması

 • 7.Ağaç

  24
 • 7.1_Ağaç

 • 7.2_İkili Ağaç

 • 7.3_İkili Ağaçta Dolaşma

 • 7.5_İkili Arama Ağacı Düğümü

 • 7.4_İkili Arama Ağacı

 • 7.6_İkili Arama Ağacı Sınıf Tasarımı

 • 7.7_İkili Arama Ağacı Add İşlevi

 • 7.8_İkili Arama Ağacı Yapılandırıcı Metot Tasarımı

 • 7.9_İkili Arama Ağacı Özyinelemeli InOrder Dolaşma

 • 7.10_İkili Arama Ağacı Özyinelemeli PreOrder Dolaşma

 • 7.11_İkili Arama Ağacı Özyinelemeli PostOrder Dolaşma

 • 7.12_İkili Arama Ağacı İteratif InOrder Dolaşma

 • 7.13_İkili Arama Ağacı İteratif PreOrder Dolaşma

 • 7.14_İkili Arama Ağacı İteratif LevelOrder Dolaşma

 • 7.15_İkili Arama Ağacı Minimum Değeri Bulma

 • 7.16_İkili Arama Ağacı Maksimum Değeri Bulma

 • 7.17_İkili Arama Ağacı Find İşlevi

 • 7.18_İkili Arama Ağacı Remove İşlevi

 • 7.19_İkili Ağaç Maksimum Derinliği Bulma

 • 7.20_İkili Ağaç En Derin Düğümü Bulma

 • 7.21_İkili Ağaç Yaprak Sayısı Hesaplama

 • 7.22_İkili Ağaç Yarım ve Tam Düğüm Sayısı

 • 7.23_İkili Ağaç Kökten Yaprağa Yolların Bulunması

 • 7.24_İkili Ağaç GetEnumerator Uygulaması

 • 8.Öncelikli Kuyruklar ve Yığın

  14
 • 8.1_Öncelikli Kuyruk ve Yığın

 • 8.2_Insertion İşlevi

 • 8.3_Deletion İşlevi

 • 8.4_Heapsort

 • 8.5_BHeap Sınıf Tasarımı

 • 8.6_BHeap Uygulaması

 • 8.7_BHeap MinHeap ve HeapifyDown İşlevleri

 • 8.8_BHeap MinHeap ve HeapifyUp İşlevleri

 • 8.9_BHeap MinHeap Uygulaması

 • 8.10_BHeap MaxHeap Uygulaması

 • 8.11_Paylaşılan Yapılar

 • 8.12_Binary Heap Uygulaması

 • 8.13_Binary Heap Heapify Up and Heapify Down İşlevleri

 • 8.14_Binary Heap Uygulaması

 • 9.Ayrık Setler

  13
 • 9.1_Ayrık Set

 • 9.2_Ayrık Set Soyut Veri Türü

 • 9.3_Ayrık Setlerin Grafiksel Temsili

 • 9.5_Ayrık Set Path Compression İşlevi

 • 9.4_Ayrık Setlerin Dizi Temsili

 • 9.6_Ayrık Set Örnekleri

 • 9.7_Ayrık Set Düğüm Tasarımı

 • 9.8_Ayrık Set Sınıf Tasarımı

 • 9.9_Ayrık Set MakeSet İşlevi

 • 9.11_Ayrık Set Union İşlevi

 • 9.10_Ayrık Set FindSet İşlevi

 • 9.12_Ayrık Set GetEnumeration İşlevi

 • 9.13_Ayrık Set Uygulaması

 • 10.Çizgeler

  36
 • 10.1_Çizgeler

 • 10.2_Tanımlar

 • 10.3_Graph Interfaces Tanımı

 • 10.4_Graph IEdge Interface Tanımı

 • 10.5_Graph IGraphVertex Interface Tanımı

 • 10.6_Graph IGraph Interface Tanımı

 • 10.7_Graph Edge Uygulaması

 • 10.8_Adjancency Set Graph Tanımı

 • 10.9_Adjancency Set Grap GraphVertex Uygulaması

 • 10.10_Adjancency Set Graph Uygulaması

 • 10.11_Adjancency Set Graph AddVertex İşlevi

 • 10.12_Adjancency Set Graph AddEdge İşlevi

 • 10.13_Adjancency Set Graph Clone Uygulaması

 • 10.14_Adjancency Set Graph ContainVertex Uygulaması

 • 10.15_Adjancency Set Graph Edges Uygulaması

 • 10.16_Adjancency Set Graph GetEnumerator Uygulaması

 • 10.17_Adjancency Set Graph GetVertex Uygulaması

 • 10.18_Adjancency Set Graph HasEdge İşlevi

 • 10.19_Adjancency Set Graph RemoveEdge İşlevi

 • 10.20_Adjancency Set Graph RemoveVertex İşlevi

 • 10.21_Adjancency Set Graph Uygulaması

 • 10.22_Adjancency Set WeightedGraph Tanımı

 • 10.23_Adjancency Set WeightedGraphVertex Tanımı

 • 10.24_Adjancency Set WeightedGraph Tanımı

 • 10.25_Adjancency Set WeightedGraph Uygulaması

 • 10.26_Adjancency Set DiGraph Interfaces Tanımı

 • 10.27_Adjancency Set DiGraph Tanımı

 • 10.28_Adjancency Set DiEdge Uygulaması

 • 10.29_Adjancency Set DiGraphVertex Uygulaması

 • 10.30_Adjancency Set DiGraph Tanımı

 • 10.31_Adjancency Set DiGraph Uygulaması

 • 10.32_Adjancency Set WeightedDiGraph Sınıfının Tasarımı

 • 10.33_Adjancency Set WeightedDiGraphVertex Tanımı

 • 10.34_Adjancency Set WeightedDiGraph Tanımı

 • 10.35_Adjancency Set WeightedDiGraph Uygulaması

 • 10.36_Çizgeler

 • 11.Çizge Tabanlı Algoritmalar

  17
 • 11.1_Depth First Search Algoritması

 • 11.2_Depth First Search Algoritmasının Tanımı

 • 11.3_Depth First Search Algoritmasının Uygulaması

 • 11.4_Breadth First Search Algoritması

 • 11.5_Breadth First Search Algoritmasının Sınıf Tanımı

 • 11.6_Breadth First Search Algoritmasının Uygulanması

 • 11.7_Minimum Spanning Tree Prims Algoritması

 • 11.8_Minimum Spanning Tree MSTEdge Tasarımı

 • 11.9_Minimum Spanning Tree Prims Ön Tanımlar

 • 11.10_Minimum Spanning Tree Prims Tanımı

 • 11.11_Minimum Spanning Tree Prims Uygulaması

 • 11.12_Minimum Spanning Tree Kruskal Algoritması

 • 11.13_Minimum Spanning Tree Kruskal Algoritması için Ön Tanımlar

 • 11.14_Minimum Spanning Tree Kruskal Algoritması için Edges Tasarımı

 • 11.15_Minimum Spanning Tree Kruskal Algoritması için Sıralı Kenar Dizisi Tanımı

 • 11.16_Minimum Spanning Tree Kruskal Algoritması için Ayrık Set Tanımı

 • 11.17_Minimum Spanning Tree Kruskal Algoritmasının Uygulanması

 • 12.Sıralama Algoritması

  13
 • 12.1_Sıralama Algoritmaları

 • 12.2_Seçmeli Sıralama Algoritması

 • 12.3_Seçmeli Sıralama Algoritmasının Uygulanması

 • 12.4_Seçmeli Sıralama Algoritmasında SortDirection Uygulaması

 • 12.5_Kabarcık Sıralama Algoritması

 • 12.6_Kabarcık Sıralama Algoritmasının Uygulanması

 • 12.7_Araya Eklemeli Sıralama Algoritması

 • 12.8_Araya Eklemeli Sıralama Algoritmasının Uygulanması

 • 12.9_Hızlı Sıralama Algoritması

 • 12.10_Hızlı Sıralama Algoritmasının Uygulanması

 • 12.11_Birleştirme Sıralama Algoritması

 • 12.12_Birleştirme Sıralama Algoritması Uygulaması

 • 12.13_Heapsort Algoritması

 • 13.Özel Tipler ile Çalışmak

  6
 • 13.1_Özel Tip Tanımı

 • 13.2_Generic Dizi ile Özel Tip Kullanımı

 • 13.3_Bağlı Liste ile Özel Tip Kullanımı

 • 13.4_İkili Arama Ağacı ile Özel Tip Kullanımı

 • 13.5_MinHeap ve MaxHeap ile Özel Tip Kullanımı

 • 13.6_Sıralama Algoritmaları ile Özel Tip Kullanımı

Herhangi bir sonuç bulunamadı...