logo
Program
Bilgi Güvenliğine Giriş
Son test Değerlendirme Formu

Bilgi Güvenliğine Giriş

51

18.5K Katılımcı

7 sa 29 dk

KATILIM SERTİFİKALI

Açıklama

“Bilgi güçtür” anlayışı ile özbilgi tabanlı ekonominin geçerli olduğu günümüz dünyasında; bilginin doğru ve istenilen şekilde üretilmesi, kullanılması ve paylaşılması yadsınamaz bir gereksinim halini almıştır. Teknolojinin hızla ilerlediği bir dönemde; bilgi ve bilgi varlıklarının etkin kullanılması ve bilgi varlıklarının kazara veya kasıtlı tehditlere yönelik korunması olarak tarif edebileceğimiz bilgi güvenliği, konumu ve sahası ne olursa olsun herkes için öğrenilmesi ve kavranılması gereken başlı başına bir disiplindir.

Bu eğitim, bilgi güvenliği disiplinini tanıtmakta ve temel kapsam ve derinlikte bu disiplinin kavranmasını sağlamaktadır. Siber güvenliğin daha geniş kitleler tarafından farkına varıldığı bir dönemde bu eğitim ayrıca siber güvenliği içine alan bilgi güvenliği disiplinini tanıtarak, siber güvenliğini öğrenmek veya bu sahada çalışmak isteyen kişiler açısından da gerekli, değerli ve kullanılabilir bir temel sunmaktadır.

 • Bilgi güvenliği disiplini, bilgi güvenliğini oluşturan temel ve destekleyici unsurları içermektedir.
 • Bilgi güvenliğinin ana ilkeleri, yaşanan açmazlar ve başvurulan yanlış uygulamalar anlatılmıştır.
 • Kurumsal bilgi güvenliğinde kullanılan koruma mekanizmalarını, izlenebilecek standartlar işlenmiştir.
 • Kişisel olarak alınabilecek öne çıkan bilgi güvenliği / siber güvenlik sertifikaları anlatılmaktadır.
 • Bilgi güvenliği disiplini tanımak ve temel yönleri / olguları ile kavramak isteyen herkes
 • Bilgi güvenliği sahasına giriş yapmak veya bilgi güvenliği sertifikası almak isteyen öğrenci veya çalışanlar
 • Bilgi / siber güvenliği ile ilişkili herhangi bir teknik / idari alanda çalışan kişiler ya da yöneticiler
 • Windows işletim sistemi,
 • PowerShell uygulaması.
 • Bilgi güvenliği disiplini temel yönleri ve ilkeleri ile tarif edebilir,
 • Bilgi güvenliğini oluşturan unsurlar ve unsurlara yönelik ana teknik ve tehditleri izah edebilir, 
 • Kişisel gizlilik (mahremiyet) ve kişisel veri ayrımını açıklayabilir,
 • Bilgi güvenliğinde ve siber güvenlikte öne çıkan ilkesel yaklaşımları ifade edebilir.

Eğitime başlamak için lütfen giriş yapınız.

Eğitmenler

Koordinatörler