Görsel Tasarım İlkeleri

27

Bitiş Tarihi : 11.06.2028

Bilgiyi karşı tarafa en doğru şekilde aktarabilmek için yıllarca “Nasıl Öğreniriz?” sorusuna cevap aranmıştır. Yapılan bilimsel araştırmalar öğrenmede görme duyusunun işitme, koklama, tatma ve dokunma duyularına oranla çok daha fazla etkin olduğunu göstermiştir. Böylece, bilginin aktarılmasında görsel materyallerle desteklenmesi artmıştır. Görsel materyaller hazırlarken, içeriğin daha anlaşılabilir olmasına ve göze hoş gelmesine dikkat edilmesi gerekir. Bu eğitimde görsel materyallerin hazırlanmasında dikkat edilecek hususlardan bahsedilecektir.
 
Bu eğitimin sonunda;

• Görsel tasarım ilkelerini kavrayacak,
• Görsel tasarım ilkelerine uygun olarak materyal oluşturabileceksiniz.

İçerik:

•Görsel Tasarım İlkeleri
o Renkler
o Yazı Türü
o Üçüncü Kural Tekniği
o Çizgi
o Şekil
o Alan
o Boyut
o Doku ve Desen

Herhangi bir sonuç bulunamadı...

Yorumlar

{{comment.commentData}}

Daha Fazla Göster