logo
Program
Stratejik Düşünme
Değerlendirme Formu

Stratejik Düşünme

63

40.6K Katılımcı

Açıklama

Bu eğitim stratejik düşünme becerisini arttırmayı amaçlamaktadır.

İçinde bulunduğumuz yüzyılda şirketlerin ayakta kalabilmesi için, her zaman olabilecek en akıllıca tercihleri yapmaları gerekmektedir. Bu stratejik düşünmeyi gerektiren bir süreçtir. Şirketlerin strateji üretip uygulayabilmesi için, şirket çalışanlarının hepsinin stratejik bilgiye sahip olmaları gerekir. Bu eğitimde kritik stratejik düşünme becerisinin nasıl uygulanacağına dair adımlar anlatılmaktadır.
  • Genel Bakış
  • Büyük Resim
  • Stratejik Amaç ve Hedefler
  • Sorunlar İçindeki İlişkiler
  • Yaratıcı Düşünme
  • Eylemlerinizi Önem Sırasına Göre Dizin
  • Ödünleşimler Yapın

  • Stratejik planlamanın önemini kavrar, 
  • Planına uygun akıllı hedefler belirleyebilir,
  • Eylemlerin zaman planını yapıp sonuçlarını değerlendirebilir.
Stratejik düşünme becerisini geliştirmek isteyen çalışanlar

Eğitime başlamak için lütfen giriş yapınız.

Eğitmenler

Koordinatörler