Uygulamalı Sızma Testi Eğitimi

Eğitime başlamak için lütfen giriş yapınız

4.955
Ofansif güvenlik alanında kariyer inşa etmek isteyen öğrencilerin faydalanacağı bir çok pratik uygulamayı kapsamaktadır. Eğitim sonunda öğrencilerin kendi laboratuvar ortamlarını kurmaları ve bu ortamlarda siber güvenlik bilgilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

 • Temel Bilgiler
 • Kurulum
 • Kevgir Analizi
 • Typhoon Analizi
 • Basit AD Network Kurulumu
 • Docker Lab Kurulumu
 • Siber Güvenlik alanında kariyer yapmak isteyenler
 • Temel Siber Güvenlik Bilgisi
 • Laboratuvar ortamı geliştirebilir,
 • Sızma testlerini başlangıç seviyesinde uygulayabilir,
 • Kendini ileri seviyeye taşıyacak araştırmaları yapabilir,
 • 1.Uygulamalı Sızma Testi Eğitimine Giriş

  4
 • Uygulamalı Sızma Testi Eğitimine Giriş

 • 1.1_Tanıtım ve Giriş

 • 1.2_Siber Güvenlik Kariyer Önerileri

 • 1.3_Siber Lab Nedir? Neden Önemlidir?

 • 2.Temel Bilgiler

  29
 • 2.1_Tanıtım

 • 2.2_Topoloji

 • 2.3_Host Discovery Aşaması

 • 2.4_Nmap Hedef Tanımlama

 • 2.5_Nmap Port Tanımlaması

 • 2.6_Nmap Tarama Tipleri

 • 2.7_Nmap Ek Parametreler

 • 2.8_Nmap Scripting Engine

 • 2.9_Nmap Firewall Bypass

 • 2.10_Project Discovery Araç Seti 1

 • 2.11_Project Discovery Araç Seti 2

 • 2.12_Project Discovery Araç Seti 3

 • 2.13_Project Discovery Araç Seti 4

 • 2.14_WAF Tespiti

 • 2.15_Zafiyet Keşfi - Nmap

 • 2.16_Zafiyet Keşif - Nikto

 • 2.17_Zafiyet Keşif - Wfuzz

 • 2.18_Zafiyet Keşif - Ek Araştırmalar

 • 2.19_Exploit Aşaması - Giriş

 • 2.20_Exploit Aşaması - Ek Bilgiler

 • 2.21_Exploit Aşaması - Metasploit 1

 • 2.22_Exploit Aşaması - Metasploit 2

 • 2.23_Exploit Aşaması - Metasploit 3

 • 2.24_Exploit Aşaması - Metasploit 4

 • 2.25_Exploit Aşaması - Msfvenom Kullanımı

 • 2.26_Exploit Aşaması - Parola Saldırıları

 • 2.27_Exploit Aşaması - Post Exploitation

 • 2.28_Exploit Aşaması - Pass The Hash & CME

 • 2.29_Exploit Aşaması - Hashcat & Crunch

 • 3.Lab Kurulumu

  2
 • 3.1_Lab Kurulumu

 • 3.2_Lab Genel Bakış

 • 4.Kevgir VM Analizi

  14
 • 4.1_Kevgir - Analiz 1

 • 4.2_Kevgir - Analiz 2

 • 4.3_Kevgir - Analiz 3

 • 4.4_Kevgir - Analiz 4

 • 4.5_Nessus Kurulumu

 • 4.6_Nessus Taraması

 • 4.7_Tomcat Sömürü Aşaması 1

 • 4.8_Tomcat Sömürü Aşaması 2

 • 4.9_Joomla Sömürü Aşaması 1

 • 4.10_Joomla Sömürü Aşaması 2

 • 4.11_Redis Sömürü Aşaması

 • 4.12_SSH Sömürü Aşaması

 • 4.13_Yetki Yükseltme Aşaması

 • 4.14_Post Exploitation Aşaması

 • 5.Typhoon VM Analizi

  11
 • 5.1_Typhoon - İlk Analiz

 • 5.2_Typhoon - Nessus Taraması

 • 5.3_Typhoon - Nmap / Nikto Zafiyet Taraması

 • 5.4_Shellshock Sömürü Aşaması

 • 5.5_SSH Sömürü Aşaması

 • 5.6_PHPMoAdmin Sömürü Aşaması

 • 5.7_Redis ve Tomcat Sömürü Aşaması

 • 5.8_Drupal ve Lotus CMS Sömürü Aşaması

 • 5.9_Yetki Yükseltme Aşaması

 • 5.10_Pivoting Lab Kurulum Aşaması

 • 5.11_Pivoting Aşaması

 • 6.Basit AD Network Analizi

  9
 • 6.1_AD Ağı Tasarımı

 • 6.2_AD Ağı Kurulumu 1

 • 6.3_AD Ağı Kurulumu 2

 • 6.4_AD Ağı Kurulumu 3

 • 6.5_Nmap ve Nessus İle Tarama

 • 6.6_AD Ağı Saldırı Yöntemleri 1

 • 6.7_AD Ağı Saldırı Yöntemleri 2

 • 6.8_AD Ağı Pivoting Aşaması

 • 6.9_LLMNR Poisoning ve NTLM Relay Atağı

 • 7.Docker İle Lab Kurulumu

  8
 • 7.1_Docker Nedir?

 • 7.2_Docker Kurulumu

 • 7.3_Docker Temel Komutlar 1

 • 7.4_Docker Temel Komutlar 2

 • 7.5_Docker Temel Komutlar 3

 • 7.6_Temel Dockerfile Yazımı

 • 7.7_Docker Compose File Yazımı

 • 7.8_Vulhub Tanıtımı

 • 8.Web Sızma Testi Uygulamaları

  15
 • 8.1_Giriş ve Temel İhtiyaçlar

 • 8.2_Burp Kurulumu

 • 8.3_Browser Eklentileri

 • 8.4_Docker ile DVWA Kurulumu

 • 8.5_Burp Tanıtımı 1

 • 8.6_Burp Tanıtımı 2

 • 8.7_Burp Tanıtımı 3

 • 8.8_DVWA Command Injection Zafiyeti Analizi

 • 8.9_DVWA File Inclusion Zafiyeti Analizi

 • 8.10_DVWA File Upload Zafiyeti Analizi

 • 8.11_DVWA SQL Injection Zafiyeti Analizi

 • 8.12_DVWA XSS Zafiyeti Analizi

 • 8.13_Web For Pentester Tanıtımı

 • 8.14_Webgoat Tanıtımı

 • 8.15_Juice Shop Tanıtımı

 • 9.Raporlama ve Değerlendirme

  2
 • 9.1_Sızma Testi Rapor İçeriği

 • 9.2_Genel Değerlendirme

Herhangi bir sonuç bulunamadı...