logo
Program
Uygulamalarla Nesne Yönelimli Programlama
Son test Değerlendirme Formu

Uygulamalarla Nesne Yönelimli Programlama

3

3.7K Katılımcı

8 sa 8 dk

KATILIM SERTİFİKALI

Açıklama

 Bu eğitimin temel amaçları şunlardır:

1.  Temel Nesne Yönelimli Kavramlar: Katılımcıların nesne yönelimli programlamaya dair temel kavramları anlaması ve bu kavramları uygulamada kullanabilmesi hedeflenmektedir.
2.  Nesne Yönelimli Karakteristik Özellikler: Katılımcıların nesne yönelimli programlamanın kapsülleme, soyutlama, kalıtım ve çok-biçimlilik gibi temel karakteristik özelliklerini anlaması ve gerçek projelerde uygulayabilmesi amaçlanmaktadır.
3.  Veri ve İşlevselliği Birleştirme Yeteneği: Katılımcıların veri ve işlevselliği bir araya getirme yeteneği kazanması, verileri etkili bir şekilde işlevsel bileşenlere dönüştürme yetisi eğitim boyunca vurgulanır.
4.  Gerçek Dünya Problemlerinin Modellemesi: Katılımcıların nesne yönelimli programlama paradigması kullanarak gerçek dünya problemlerini etkili bir şekilde modelleyebilmesi, soyut kavramları somut projelerde kullanma becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.
5.  Nesneler Arası İlişkilerin Anlaşılması: Katılımcıların nesneler arasındaki ilişkileri anlaması, bu ilişkileri tasarım ve kodlama süreçlerinde etkili bir şekilde kullanabilmesi önemli bir amaç olarak öne çıkmaktadır.  

Bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan eğitim, katılımcılara nesne yönelimli programlama alanında temel kavramları kavramalarını, gerçek dünya problemlerini çözmek için etkili bir modelleme yaklaşımını benimsemelerini ve karmaşık yazılım projelerinde daha etkili ve anlaşılır kodlar oluşturabilmelerini amaçlamaktadır.

Nesne yönelimli programlama eğitimimiz, katılımcıları bilgilendirici bir girişle karşılıyor, ardından temel programlama paradigmalarını (prosedürel, nesne yönelimli, fonksiyonel) açıklayarak farklı yaklaşımları ele alıyor. Eğitimin bir sonraki bölümünde, UML diyagramlarının merkezi rolünü anlatarak, özellikle sınıf diyagramlarına odaklanıp, bu modelleme aracını öğrenmeye teşvik ediyoruz; aynı zamanda eğitim boyunca UML sınıf diyagramlarıyla çalışarak konuyu pekiştiriyoruz.

Daha sonra, nesne yönelimli programlamanın temel kavramlarına (nesne, sınıf, örnek) odaklanarak katılımcılara sağlam bir temel sağlıyoruz. Kalıtım, soyut sınıflar, arayüzler, static anahtar sözcüğü ve generic programlama gibi teknik konuları, nesne yönelimli programlamanın temel karakteristik özellikleriyle birleştiriyoruz. Son aşamada, nesneler arası ilişkilerin modellenmesine ve özellikle aggregation, extension ve composition kavramlarının incelenmesine odaklanarak katılımcıların nesne modelleme becerilerini geliştirmelerini hedefliyoruz.

Bu temel seviye ve kapsamlı eğitim, nesne yönelimli programlamanın temellerini sağlam bir şekilde kavrayarak, farklı programlama dilleri ve platformlar üzerinde etkili kod yazma yeteneği geliştirmeyi amaçlamaktadır. Sizleri nesne yönelimli programlamanın evrensel prensipleriyle tanıştırmayı ve yazılım geliştirme becerilerinizi güçlendirmeyi hedefleyen bu eğitimimizi keşfetmeye davet ediyorum.

  • Programlama becerisini geliştirmek isteyenler,
  • Yazılım dünyasına yeni giriş yapanlar,
  • Ürün geliştirme sürecine hâkim olmak isteyenler,
  • Gelecekte web, masaüstü, mobil, oyun, gömülü sistemler, yapay zeka gibi alanlarda programlama yapmak isteyenler.
  • Farklı programlama paradigmalarını açıklayabilir ve bu paradigmaların nasıl farklı yaklaşımlar sunduğunu anlatabilir,
  • Nesne programlama paradigmasını derinlemesine anlar ve temel karakteristik özellikler açıklayıp gerçek projelerde uygulayabilir,
  • Paradigmaları kullanarak modelleme yapabilir, 
  • Soyut kavramları somut projelere dönüştürebilir,
  • Farklı dillerde yazılmış kütüphaneleri ve frameworkleri kolaylıkla kullanabilir.

Eğitime başlamak için lütfen giriş yapınız.

Eğitmenler

Koordinatörler